dissabte, 7 de novembre de 2009

QUÈ FEM CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE?
El proper dia 25, sabeu és el dia en què ens manifestem contra la violència de gènere.Què és això de la “violència de gènere”?Les Nacions Unides defineixen la violència contra les dones com qualsevol acte de violència de gènere que puga tenir com a resultat un dany o sofriment físic, sexual, o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, la coacció o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada. Aquesta definició prové de la Declaració per l'eliminació de la violència contra les dones, feta per l'Assemblea General de l'ONU el 20 de desembre de 1993. [1]La violència contra les dones, pot ser exercida segons la ONU per atacants de qualsevol gènere, membres de la família o el mateix Estat, la principal característica d'aquest fet és que la víctima ho és únicament per la seua condició sexual. Actualment es tracta d'un tema de tractament prioritari en l'agenda política i social de la majoria de països desenvolupats. El 25 de novembre ha estat designat com el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones.El terme violència contra les dones s'utilitza, sovint i per influència del terme en anglès, com a sinònim dels termes violència de gènere, violència masclista o violència domèstica. Malgrat que els conceptes poden tenir similituds i coincidir en alguns casos, la violència domèstica és aquella que s'exerceix dins de l'àmbit familiar, sovint dins mateix de la família nuclear, quan una dona és maltractada o assetjada per la seva parella. D'aquest tipus de violència també en poden ser víctimes els homes, i poden tenir lloc en relacions homosexuals o heterosexuals, d'ací que sovint no siguen conceptes plenament equiparables.Entre els actes i accions que es consideren violència contra les dones i que tenen com a resultat dany o sofriment per a la dona en serien l'abús, l'abús sexual, l'agressió sexual, l'assetjament sexual, el maltractament, la violència domèstica, (també anomenada familiar),la mutilació genital femenina, el tràfic de dones i la prostitució forçada, la violència derivada dels conflictes armats, les pràctiques tradicionals perjudicials per la salut de xiquetes i dones, la violació i el feminicidi.La majoria d'aquestes pràctiques estan tipificades penalment, i moltes d'elles constitueixen delictes contra la llibertat sexual, la qual cosa permet que qualsevol dona o xiqueta que es trobe en aquesta situació puga demanar emparament judicial, així com suport social.Com col·laborarem nosaltres a aturar-la?Recordeu que us he demanat, per al proper dilluns (és a dir, dia 9 de novembre), que porteu una cartolina roja DIN A4 (és a dir, de la mateixa mida que un full), una tisora, pegament, teepex, un retolador negre gros i tot el que considereu necessari per a fer el vostre senyal personalitzat d'stop contra la violència de gènere. Recordeu també que podreu optar entre dibuixar una escena de violència de gènere o triar una paraula o frase i posar-hi damunt la paraula “stop”.Vinga, penseu com voleu decorar el vostre “stop” particular contra la violència de gènere, que quan arribe el dia els penjarem per les parets de l'institut i podreu veure quin és el més bonic. Tot i que estic segura que n'hi haurà molts bonics... ;p


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada